Főoldal Schiller Global
Általános üzleti feltételek
 
A Schiller-Diamed Kft. Szakszerviz az alábbi feltételek szerint végzi munkáját, melyeket az Önök és magunk számára legfontosabb pontokra korlátoztunk. Az alábbiaktól eltérő feltételeket mindenkor írásban rögzíteni kell.
 
Javítási feltételek
 
A Schiller-Diamed Kft. Szakszerviz - a Megrendelő (Üzembentartó) bejelentése alapján - korlátlan számú térítéses hibaelhárítást végez az alábbi feltételek mellett:
 
- A bejelentést követő 24 órán belül megkezdi a hiba elhárítását.
- A javítandó készüléket a szerviz állapotfelmérés alapján veszi át.
- A helyszínen javítható hibák megállapítása, elhárítása.
- Szükség esetén a készüléket központi szervizbe szállítja (Budapest).
- A javítás elkészültével Megrendelő (Üzembentartó) részére a készüléket üzemkészen átadja.
- Megrendelőnek (Üzembentartónak) írásbeli árajánlatot küld, és a javítást csak annak hivatalos, írásbeli elfogadása után végzi el.
- A készülék esetlegesen szükséges külföldi javítását ügyintéző bonyolítja.
- Az elvégzett javítás(ok)ról munkalapot állít ki. Az elvégzett munkát Megrendelő (Üzembentartó) a munkalap aláírásával igazolja, mely alapján készül a számla.
- Helyszíni javítás esetén Megrendelő (Üzembentartó) biztosítja a telephelyére gépkocsival történő bejutást, valamint a zavartalan munkavégzés körülményeit - készülékekhez való akadálytalan hozzáférést).
- Hibabejelentésre történő kiszállásnál, vagy előzetesen egyeztetett kiszállási időpont esetében, ha a Szerviz munkáját Megrendelő (Üzembentartó) hibájából nem tudja elvégezni, a kiszállás összes költsége Megrendelőt (Üzembentartót) terheli.
- A hibafelmérés és ajánlatkészítés díja: 7.800,- Ft + Áfa (20 %). Ez az összeg abban az esetben kerül felszámításra, ha Megrendelő (Üzembentartó) a javítást nem rendeli meg.
 
Fizetés
 
Megrendelő az elkészült javítás ellenértékét a Szerviz felé számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 20 banki munkanapon belül átutalással teljesíti. Az ettől eltérő fizetési módokat a "Szerviz kísérőlap"-on ill. külön megállapodásban rögzítjük (==> Javítási ajánlat elfogadása). Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Ptk.-ban előírt késedelmi kamatot fizeti.
 
Reklamáció
 
Amennyiben a javítási munkával szemben minőségi kifogás merülne fel, jegyzőkönyvet kell kiállítani, melyet mind a két fél képviselője aláírásával igazol.
 
Szavatosság
 
Jogos minőségi kifogás estén szavatossági kötelezettségünket lehető legrövidebb időn belül teljesítjük. Szavatossági idő a számla dátumától számított 6 hónap. Ezen túlmenő
e-mail küldése szervizzel kapcsolatban: szerviz@schillerhungary.hu